Дипломни и курсови работи

Поръчка на: НАУЧНИ ОСНОВИ НА ПСИХОЛОГИЯТА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.08

НАУЧНИ ОСНОВИ НА ПСИХОЛОГИЯТА
Херман Хелмхолц - Сблъсква се с психологични проблеми завършва медицина, работи като военен хирург; човек с многостранни интереси. 1847г. предлага математическата формула, изразява. закона за съхраняване на енергията.
М. СЕЧЕНОВ - Теория за рефлекса
Дава мощен тласък за развитието на рефлексите. За първи път в книгата си “Рефлекси на главния мозък” -1863г.- дефинира рефлекса като закономерност нервна реакция, породена от въздействие външна или вътрешна среда.
Бехтерев и Павлов - руски физиолози и се насочват към изследване на сложната структура на рефлекса и изгражда методика.
ВИЛХЕЛМ ВУНД Баща на Психологията
Вунд определя предмета, задачите, основните методи на изследване; Формулира категориалния апарат на Психологията; инстуционална защита на Психологията като самостоятелна наука; Преподавателска дейност
ВЮРЦБУРСКА ШКОЛА Проф. Ослуалд Кюлпе - ученик на Вунд роден в Латвия. Занимава се с философия и физиология. Става асистент на Вунд. Един от най активните привърженици на психологичната програма на Вунд.
ГЕЩАЛТ ПСИХОЛОГИЯ - Гещалт - конфигуративна структура
Понятие във физиката да се обозначат формите които са цялостни и изграждат т.н. физично поле. Елементите на физичното поле са взаимосвързани и формата на различните елементи могат да се определят чрез формата на цялостната структура, но обратния път е невъзможен.
Основоположник на функционализма е Уилям Джеймс.(баща на Американската психология). Роден 1842г. в Ню Йорк, в богато семейство. Баща му има влияние в политиката.
ЧИКАГСКАТА ШКОЛА Джон Дюи - основател на Функционализма /практицизма(?), не е психолог по образование.
През 1886г. издава труд наречен “Психология” и става първия американски учебник по този предмет.
КОЛОМБИЙСКАТА ШКОЛА
Робърт Удуърт - трудове “Динамична психология” - 1918г. и “Динамика на поведението” - 1958г.
БИХЕЙВИОРИЗЪМ
Направление обозначаващо Американската психология през 20век. Радикално преобразува представите на психологията. Предмет става поведението - стимул реакция /SR/.
Едуарт Торндайк - Той няма висше образование. Интересува се от психологични експерименти от книгите та Джеймс.
НЕОБИХЕЙВИОРИЗЪМ
Операционализъм - възниква в края на 20-те години на 20век.
Направление КОГНИТИВЕН БИХЕЙВИОРИЗЪМ. Основен автор Едуард Толман - работи в Бъркли, проф.по Психология - сравнителна психология и психология на обучението.
СОЦИОБИХЕЙВИОРИЗЪМ
Джордж Мийд - Чикагския университет. В своята теория се опитва да отчете своеобразната причинност на човешкото поведение.
ТЕОРИЯ ЗА ПСИХИЧНОТО ПОЛЕ НА КУРТ ЛЕВИН
Курт Левин -Започва научна дейност в Берлинския университет - Напуска Германия през 1933г.и работи в Америка.
ШКОЛА НА ЕДУАРД ТИТЧНЪР - Титчнър е роден в Англия, следва философия в Оксфорд, работи четири години като преподавател по физиология.
КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ ВИГОТСКИ
В Руската психология Виготски има силно влияние с теорията си за - произхода, структура и развитието на висшите психични функции.
ЖАН ПИАЖЕ - ТЕОРИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТА-Пиаже е Швейцарски психолог който основава Женевската школа - “Генетична психология”.
Теория за единната интелигентност - Чарлс Спиърмън - за съществуване на две форми на интелигентност - обща и специфична, изразява се в индивидуалното поведение като способност за справяне със задачи от всякакъв тип.
Фройдизъм и категорията мотивация
ЮНГ - Швейцарски психиатър. Юнг споделя идеята на Фройд, дори е много активен участник в Международната психоаналитична асоциация - 1908г.
АДЛЕР.Отхвърля сексуалността на Фройд. Негова е идеята за раждане на Неофройдизма.
НЕОФРОЙДИЗЪМ- Карен Хорни и Ерих Форм - и двамата започват работа в Германия. Хорни през 20-те години е практикуващ психоаналитик в Берлин. Интересува се от Марксистката теория, но не я споделя.
ЕРИХ ФРОМ - през 1933г. емигрира от Германия в Америка. В германия практикува като психоаналитик. В Америка постъпва в Чикагския университет и развива силна школа.

Вашето име:**- задължителни полета

След като поръчате темата ще получите отговор на посочения от вас имейл в рамките на деня.

В раздел условия сме дали указания за начина на ползване на готовите материали.
Вашият е-mail:*
Вашият тел:*
Бройки:
Код за сигурност:*
Уникални посещения:  Днес 125  |  Вчера 145  |  Общо 266135 за 3403 дни  |  Средно дневно 79  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  3 Потребител е online