Дипломни и курсови работи

Поръчка на: Изпълнение на търговска сделка. Неизпълнение на търговска сделка


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2013.06.13

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Факултет по електроника / КАТЕДРА СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ
КУРСОВА РАБОТА
ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО
НА ТЕМА: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА СДЕЛКА.
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА СДЕЛКА
Специалност: „Социален мениджмънт” Преподавател: гл.ас. Василева
Живеейки в динамичен и напрегнат свят се явява изключително интересна и актуална темата за изпълнение или неизпълнение на търговската сделка. Настоящото изследване е именно с такава насоченост: закони в Българското търговско право, търговски сделки.
Търговска сделка е вид сделка, за това носи всички нейни характерни белези – тя е юридически факт с основен елемент волеизявлението на едно или повече лица, насочено към определени правни последици. Спецификите на търговската сделка се разкриват при тяхната класификация.
Класификация на търговските сделки:
- По икономически критерии:
1) сделки обслужващи непосредствено процеса на обмен, те обхващат “търговските” в икономическия смисъл на термина сделки;
2) сделки обслужващи процеса на обръщение, търговски сделки по превращение, напр. застрахователни сделки;
3) сделки, извършвани в процеса на производството.
Юридическите критерии са свързани с особеностите на самите сделки от една страна, а от друга с качествата на лицата, които ги извършват. Континенталното право познава две системи за определяне на сделката като търговска : 1) обективна система – особеностите на сделката правят лицето търговец; 2) субективна система – извършването на 1 сделка от търговец я прави търговска. ТЗ възприема и двете системи.
1) Абсолютни (обективни), основни търговски сделки. Особеността при тях е, че тези сделки са с толкова силно изразен предприемачески характер, тяхната насоченост към печалбата е толкова силна, че те винаги са търговски независимо кой ги извършва и независимо дали се сключват по занятие или единично. Търговските сделки се обособяват в няколко групи:
а. Търговска продажба – 4 вида:
- покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид – т. нар. спекулативна покупка, тя по начало има за предмет движими вещи;
- продажба на стоки от собствено производство;
- покупка на ценни книги с цел да ги продаде – спекулативна цел;
- покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба – тук е допусната търговска сделка с предмет недвижими имоти.
Не само покупката, но и продажбата и препродажбата са търговски сделки.
Литература:
1. Герджиков, О., Коментар на Търговския закон, С. 1994 и С. 1998
2. Герджиков, О., Търговски сделки. С. С. 2000 г.
3. Герджиков, О., Съдебна практика, С. 2000 г.
4. Колектив на УНСС, Търговско право, С. 1999. Изд. на УНСС “Стопанство”.
5. Ланджев, Б., Търговско предприятие, С. 2003 г.
6. Търговски закон
7. Владимиров, Ив. Търговско право 2006, Търговски закон
8. Голева, П. Облигационно право, С. 2001 г.
9. Стефанов, Г. Увод в гражданското право /Основи на правото/. В. Т. 2000 г.
10. Кучев, С. Финансово право, С., 2004 г.

Вашето име:**- задължителни полета

След като поръчате темата ще получите отговор на посочения от вас имейл в рамките на деня.

В раздел условия сме дали указания за начина на ползване на готовите материали.
Вашият е-mail:*
Вашият тел:*
Бройки:
Код за сигурност:*
Уникални посещения:  Днес 119  |  Вчера 164  |  Общо 292973 за 3566 дни  |  Средно дневно 83  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  8 Потребител е online