Дипломни и курсови работи

Материали в категорията:


ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Автор: moderator
СЪЗДАВАНЕ НА 10 000 БРОЯ ЯБЪЛКОВИ ДРЪВЧЕТА НА КЛОНОВА ПОДЛОЖКА Автор: moderator
ПОЛИТИКА НА КРЕДИТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ (НА ПРИМЕРА НА ОБЩИНА РОДОПИ) Автор: moderator
Изследване на нови хибриди слънчоглед в Пловдивски район Автор: moderator
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Автор: moderator
Царевица Автор: moderator
Възможности за развитие на аграрни производствени системи като членки в ЕС по примера на ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ - ПЛОВДИВ Автор: moderator
Възможности за развитие на аграрните производствени системи на страната ни като членка на ЕС по примера на Кооперация„Начала” Автор: moderator
Възможности за разв. на аграр. произв. с-ми в Б-я като чл. ЕС по примера на М. Велев, с. Манолич, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, к.отглежда 5 дка тютюн Автор: moderator
Възможности за развитие на аграрни производствени системи на страната ни като членка на ЕС по примера на ДРУЖЕСТВО ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Автор: moderator


Уникални посещения:  Днес 42  |  Вчера 196  |  Общо 287281 за 3531 дни  |  Средно дневно 82  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  3 Потребител е online