Дипломни и курсови работи

Преглед на: ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИ РЕГИОН. ЯПОНИЯ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.05

ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
Р Е Ф Е Р А Т
ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИ РЕГИОН. ЯПОНИЯ
І.ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА
Япония заема архипелаг в най-източната част на азиатското крайбрежие. Местоположението й напомня това на Великобритания спрямо Европа. То е намерило израз в названието на империята от прочита на два йероглифа Нихон (слънце) и Ниппон (корен, основа), което значи "страна на изгряващото агънце". Името е изразено и в знамето на страната-на бяло поле- червено кълбо, символ на слънцето.
Японският архипелаг се състои от 4 големи острова: най-северният Хокайдо, с площ 83 хил.кв.км; най-големият Хоншу (Хондо), 231 хил.кв.км; Шикоку - най-южният (42 хил. кв. км), и Кюшу - най-малкият (19 хил. кв. км), и около 4000 островчета, скали, от които обитавани са 3325. На юг е островната група Рю Кю с най-голям остров Окинава.
Япония се мие на изток от водите на Тихия океан (Пасифик) и на запад от Охотско, Японско и Източно-Китайско море на протежение от север на юг 3400 км. Между големите японски острови е Вътрешно-японското море (Сато най кай), широко от 6 до 60 км.
Архипелагът е отделен с пролива Камон от Източно-Китайското море, с протоците Бунго и Кий от Тихия океан. От Корея я отделя протокът Цушима. Най-големи заливи са Токийският, Сагани-Нада, Суруга, Исе и Осака. Страната има извънредно дълга брегова линия - 30 000 км.
Паричната единица е японска йена
ІІ.ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
За японския архипелаг е характерна голяма сеизмичност - 500 земетресения годишно. През последните 350 години 20 от тях са проявили разрушителните си способности. В страната има действащи вулкани, обикновени термални извори и гейзери. Върху сушата връхлитат опустошителни тайфуни. Някои от земетресенията причиняват цунами - огромни до 30 м морски вълни.
1.Релеф. Японските острови имат планински облик. Като гръбнак през страната се издигат Японските Алпи с най-висока точка вулкана Фуджияма (Яма-планина)- 3776 м. Между 192-та вулкана, от които 58 действащи, най-голям е Ассо на остров Кюшу. 16 планински върха са високи над 3000 м, а 250-над 2000 м.
ІІ. НАСЕЛЕНИЕ
През 1887 г. населението на Япония е възлизало на 38,7 млн. души, а един век по-късно (1997 г.) е вече 126 млн. души. Страната заема осмо място в света след Китай, Индия, САЩ,Индонезия, Бразилия, Русия и Пакистан. Средната гъстота на населението е 333 души на кв. км. На отделни места гъстотата достига 4000 души на кв. км. Върху 1,25% от територията живее половината от населението. В Токио гъстотата е 18 000 души на кв. км..
ІІІ.СТОПАНСТВО
Япония е високоразвита в стопанско отношение страна. По брутен национален продукт отстъпва само на САЩ, но в редица отношения я превишава. На страната се пада 10% от промишленото производство на света.
ІV.ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ
Според възприетата през 70-те години схема в страната са формирани икономически райони, обособени в две основни групи: Първата обединява най-развитите райони на Тихоокеанския промишлен пояс, който се дели на 4 зони на свръх концентрация на производството (Кейхин-Кейо, Тюкьо, Хансин и Кикюшу), а втората - относително по-изостаналите периферни райони, заемащи североизточните, западните и южните части на страната.

Уникални посещения:  Днес 23  |  Вчера 85  |  Общо 248991 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  3 Потребител е online