Дипломни и курсови работи

Преглед на: ЮЖНОАЗИАТСКИ РЕГИОН. ИНДИЯ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.05

ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Р Е Ф Е Р А Т
ЮЖНОАЗИАТСКИ РЕГИОН. ИНДИЯ
Площ ~ 3 287 590 кв.км/ Население- 970млн. души
1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА
Индия е разположена в централната част на Южна Азия между 8о и 37о с.ш. и 68о-97о и.д. Заема полуостров Индустан, голяма част от Индо-Гангската низина, част от Хималаите и Каракорум. На страната принадлежат Андаманските и Никобарските острови в Индийския океан (между Бенгалския залив и Андаманско море) и Лакадивските острови в Арабско море. Континенталната територия се разпростира от север на юг на 3200 км и от запад на изток на 2900 км. На запад и северозапад граничи с Пакистан, на север с Афганистан, Китай, Непал, на северонзток - с Бутан, Бангладеш и Бирма. Близки морски съседи на Индия са Шри Ланка и Малдивската република Бреговата линия е слабо разчленена и има дължиш около 6 хил. км.
Широкият излаз към Индийския океан и Арабско море предполага активизиране на връзките на страната с другите части на света. Високите Хималаи на север се явяват пречка за осъществяване на постоянни контакти с граничещите държави.
2. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
2.1.Релеф. Ясно се открояват три морфографски области: на север - планинските системи Каракорум и Хималаи, на юг - платото Декан, помежду им - Индо-Гангската низина. Хималаите, този т.нар. покрив на света, са с три почти паралелни вериги, разделени от плата и долини, някои от които като Кашмирската долина са просторни и плодородни. Индо-Гангската низина включва басейните на речните системи на Инд и Ганг, разделени от плосък вододел, и на Брамапутра. Това е един от най-гъсто населените райони в света. Източно от р. Инд е пустинята Тар. Полуостровното плато Декан е отделено от низината с верига планини и хълмове. На юг от двете страни на платото се издигат Западните и Източните Гати.
3.НАСЕЛЕНИЕ
Населението на Индия възлиза на 970 млн. души - второ място в света.
Индия се отличава с висока раждаемост (29 промила), макар че първа от развиващите се страни след 1951 г. провежда политика на ограничаване стойностите на раждаемостта чрез икономическо стимулиране на двудетните семейства.
4.ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Португалците са първите европейци, достигнали но море в Индия. Васко да Гама става първият вицекрал на страната. Последната португалска територия в Индийския субконтинент е Гоа. Няколко века Индия е владение на Британската империя. След дълги борби след Втората световна война страната получи независимост Днес членува в сдружението на бившите британски владения заедно с още десетки държави.
5. СТОПАНСТВО
Индия наследява изостанала икономика със значително преобладаване на селското стопанство. От 1950-1951 г. се извършва процес на индустриализация и бързо развитие на най-важните промишлени отрасли. Очертава се тенденция към формиране на многоотраслова икономика.
6. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ. Външнотърговската политика на Индия предвижда строг контрол върху вноса и разпределението на вносните стоки между различните категории потребители, активно насърчаване на износа. Във вноса преобладават нефтът и нефтопродуктите, машините и съоръженията, металите, хранителните масла и зърното, торовете, химикалите, синтетичните влакна, медикаментите, хартията.
7. ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ
В днешна Индия различията в регионалното развитие са унаследени от колониалното минало. Поради това съвременното икономическо райониране на страната е твърде сложно. Съществуват различия в големите историко-географски области, които имат не само икономическа, но и запазила се от векове културно-етническа обосновка.

Уникални посещения:  Днес 25  |  Вчера 85  |  Общо 248993 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  5 Потребител е online