Дипломни и курсови работи

Преглед на: ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ РЕГИОН. БРАЗИЛИЯ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.05

ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
Р Е Ф Е Р А Т
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ РЕГИОН. БРАЗИЛИЯ
І. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА
Бразилия е най-голямата латиноамериканска държава. Тя заема централната и източна част на Южна Америка. Граничи с Гвиана, Венецуела, Колумбия, Перу, Боливия, Парагвай, Аржентина и Уругвай на север, запад, юг, а на от изток на голямо протежение има широк излаз на Атлантически океан. Обхваща площ от 8 512 000 кв. км. Голяма е почти колкото Европа. Парична единица е реал.
ІІ. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
Голяма част от Бразилия представлява Амазонската низина, заета от просторните екваториални гори - знаменитата бразилска хилея. Огромни са водните и горските ресурси на Бразилска Амазонка. Друга низина е блатистата Пантална край Атлантика.
ІІІ. НАСЕЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Населението на Бразилия наброява 160,5 милиона, със средна гъстота 19 души на кв. км. От 1500 г. страната е била португалска колония. От 1822 г. е независимо кралство, от 1883 г. е федеративна република, с 22 щата, четири територии, един федерален окръг.
ІV. СТОПАНСТВО
Брутният национален продукт възлиза на 580 млрд. долара, по 3640 долара на човек. Бразилия е индустриално-аграрна страна, с най-голям икономически потенциал в Южна Америка. Бразилската икономика се опира върху използване на природните и трудовите ресурси.
V.ТРАНСПОРТ. Транспортът е неравномерно развит съобразно усвояването на различните части на страната. Железопътната мрежа е 30 хил. км. В движение са 13 млн. автомобили, от които 10 млн. леки. Морският флот е 5 млн. т.
VІ.ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ. Бразилия изнася кафе. какао, каучук, месо, кожи, железни руди и др. Внася машини, съоръжения, медикаменти. Главни търговски партньори са САЩ, Канада, Япония, Португалия, Германия, Франция, Италия и др.
VІІ.РАЙОНИ И ГРАДОВЕ
Бразилия се дели на пет икономически района: Северен /Амазония/, Североизточен, Югоизточен, Южен и Централно-Западен. Най-силно развити са Югоизточният, Южният и Североизточният, а най-слабо - Централно-Западният и Северният.

Уникални посещения:  Днес 25  |  Вчера 85  |  Общо 248993 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online