Дипломни и курсови работи

Преглед на: ОСНОВНИ СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕТОДИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.08

ОСНОВНИ СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕТОДИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
Методика и методология на психологическите изследвания на политиката и властта.
При научните изследвания на политическата дейност взаимно си влияят няколко науки: ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВО, ПСИХОЛОГИЯ. От психологическите науки за тези изследвания най-силно е влиянието на Социалната психология
ФИЛОСОФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ са насочени към изясняване на природата и същността на промените в политическата дейност. Кога и защо се е появил политическият плурализъм, кога и защо се е появил политическият тоталитаризъм, защо са станали политическите преврати и други.
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ: И в миналото и днес – проявен интерес към изясняване на правните норми, институции при реализиране на тази специфична дейност.
СОЦИОЛОЗИТЕ се интересуват и търсят възможности за изясняване ролята и значението на политическите отношения и политическата дейност за формирането на социума и за успешното управление на държавата. Социалните психолози са насочили своите усилия за изясняване влиянието на политическите идеи и на действията на властниците върху живота и поведението на хората.
ПОЛИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ, която се е утвърдила през втората половина на 20 век, използва постиженията на тези науки не само при изясняване на методологията и методиката на емпиричните изследвания. За разлика от някои други приложни клонове на психологията, Политическата психология е стартирала при изяснена методологична основа.
БИХЕЙВИОРИСТИЧЕН ПОДХОД. Учените обръщат главно внимание в своята изследователска работа на две основни неща: политическото поведение и фактори, които го обуславят.
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПОДХОД. При него изследователите отделят особено внимание на влиянието на институциите, които са ангажирани с политическата дейност.
СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЕН ПОДХОД. Разработен и използван в Политическата психология от американските политолози Томас Парсън и Мертън.
СИНЕРГИТИЧЕН ПОДХОД. И при тези учени вниманието е насочено главно към разстройствата в обществото.
ЕВРИСТИЧЕН ПОДХОД. В Политологията и Политическата психология.
В Политологията и Политическата психология, при научните изследвания се използва ФОРМАЛНО – ЛОГИЧЕСКИЯ ПОДХОД.
Много тясно свързан с формално-логическия подход е СТАТИСТИЧЕСКИЯТ ПОДХОД. Използва се най-често, когато трябва да се изследва повече съвкупности от лица.

Уникални посещения:  Днес 183  |  Вчера 283  |  Общо 258156 за 3358 дни  |  Средно дневно 77  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  12 Потребител е online