Дипломни и курсови работи

Преглед на: СКАЛНИ МАНАСТИРИ В ОСМАРСКИЯ БОАЗ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.11

СКАЛНИ МАНАСТИРИ В ОСМАРСКИЯ БОАЗ
Осмарският боаз се намира северно от село Осмар. Представлява тясна, дълга повече от 2 км долина, през която протича Осмарска река. От изток долината е оградена от стръмните и на места скалисти склонове на Четика баир, а от запад – от полегатите и гористи склонове на Кочовския дял на Шуменското плато. На север Осмарският боаз се разширява ветрилообразно и достига до стръмен скалист склон. В дъното на боаза се издигат отделни скални блокове с причудливи уникални форми. Оттук, от най-високата част на долината, се разкрива най-добре нейната красота и величие. При ясно време погледът стига чак до старопрестолния Велики Преслав и далечните очертания на Стара планина. Лоното на долината поражда впечатление за необятен открит храм. В него почти молитвената тишина и природната хубост пречистват и зареждат с енергия.
Неслучайно Осмарският боаз се нарича Манастирска долина. Неговите скали са подслонили множество килии, църкви и гробници, образуващи интересен манастирски комплекс. Тук преди много векове, далеч от хората и по-близо до природата, са живели монаси- отшелници.
Най-силно впечатление сред скалните образувания в Осмарската долина прави необикновена канара с елипсовиден, наподобяващ очертанията на око, отвор в горната й част. Тя е известна с имената Халката или Окото. Във вътрешността й, в изкуствено разширена пещера, се намира Костадинов манастир (фиг.1). Предполага се, че той носи името на Константин, “цар и самодържец на всички българи”, управлявал по време на Второто българско царство, когато Велики Преслав е бил важен духовен център. Достъпът до манастира е труден, тъй като входът му е на 8- 10 м от основата на скалата. Изкачването до него става по почти заличени от времето скални вдлъбнатини.
………………..
На около 300 м южно от Костадинов манастир, в десния бряг на боаза, се издига скален блок. Отгоре скалата е плоска. Тук се очертава стълба, от която са запазени сега три стъпала. Стълбата е водила към килии, разположени вляво и дясно от нея, сега разрушени. За тях съдим по запазените жлебове. Скалата на изток е полегата. Тук има железни гвоздеи, забити диагонално. Както изглежда, те са стояли във връзка с дървена стълба. в основата на скалата личат останки от две килии с дължина 2,20 м.
На 20 м югоизточно от първия скален блок се намира друга стръмна скала. В горната й част личат останки от стъпала. В южния край е издълбано корито, дълго 1,75 м, широко 0,30 м и дълбоко 0,80 м, използвано някога за гробница. На 2 м над него се виждат хоризонтални и вертикални жлебове, пресичащи се под прав ъгъл.
…………………..
Предвид на това, че някои от църквите (Костадинов манастир и скалната църква на Звездното укрепление в Шуменския боаз) са били изографисани, тяхната история може да се свърже с тази на монашеските скитове по долината на Русенски Лом, които по сигурни данни са съществували през XIII в. и са се развивали чак до XV в.

Уникални посещения:  Днес 24  |  Вчера 30  |  Общо 227961 за 3196 дни  |  Средно дневно 72  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  3 Потребител е online