Дипломни и курсови работи

Преглед на: АНТИЧНИ СЕЛИЩА В ПОПОВСКИЯ РЕГИОН


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.11

АНТИЧНИ СЕЛИЩА В ПОПОВСКИЯ РЕГИОН
Град Попово е възникнал от сега заеманото от него място, по време на турското робство като занаятчийско и пазарно средище. По това време са възникнали и голяма част от селищата в района.
Интерес към археологически проучвания се проявява след Освободителната война през 1877/78г. Под ръководството на учители- ентусиасти се организира разкопаването на някои селища и надгробни могили.
Данните, с които разполагаме за тези разкопки, са откъслечни и в голямата си част – неточни. С определена научна цел и задълбоченост се отличават проучванията, проведени по това време от Атанас Чилингиров. Той е учител в бившето село Невски (б.с. Султан, сега квартал на град Попово. През 1905г. той прави разкопки на селищната могила, върху която е построено училището. Откритият тук богат праисторически квартал той отразява в редица научни публикации, привличайки вниманието към нашия край и на редица изтъкнати български археолози като Рафаил Попов, Васил Миков и др.
АНТИЧНОСТ
Античността обхваща желязната епоха и римското владичество в нашите земи. Както вече е прието, желязната епоха се дели в археологията на ранна желязна епоха, обхващаща периода между XII и I век пр.н.е. и късно желязна епоха – обхващаща периода I век пр.н.е.
Римското владичество, както е известно от историята, трае около I в.сл.н.е. до създаването на славянобългарската държава през II век.
Въвеждането на желязото като материал за изработване на оръдия на труда дало нов тласък за по-нататъшното развитие на производителните сили на обществото. Извършили се нови дълбоки и сложни промени. Към края на I в.пр.н.е. у нас се появява и грънчарското колело – ясен признак за отделянето на грънчарството като самостоятелен занаят и за наличието на стоково производство. Висококачествените глинести почви, които се намират на територията на бившата Поповска околия, и които както видяхме, праисторическият човек е използвал нашироко, сега намират пълно приложение, както за изработването на различни строителни материали, така и в керамичното производство.
Междувременно започналата гръцка колонизация по нашите земи (става дума за Черноморското крайбрежие), води до тясно включване на нашия район в икономиката и културата на Средиземноморския свят.
В резултат на повишения културен, икономически и търговски обмен на многобройните единични и колективни монетни находки. Този нови етап в обществено- икономическите отношения и настъпилото в резултат имуществено неравенство личат особено добре в тракийските могилни погребения, с каквито разполагаме доста много.
През късната желязна епоха гръцкото културно влияние се засилва още повече. Произведенията на гръцките художествени занаяти стават желани за знатния тракиец. Повишените културни изисквания на тракийската аристокрация говорят за промени в нейния начин на живот, който се доближава до изискванията на живота на робовладелците от Античния свят.

Уникални посещения:  Днес 24  |  Вчера 30  |  Общо 227961 за 3196 дни  |  Средно дневно 72  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  3 Потребител е online