Дипломни и курсови работи

Преглед на: ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ПОДСТЪПИТЕ КЪМ ИНТЕГРИРАНЕТО НА ЕВРОПА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.11

ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ПОДСТЪПИТЕ КЪМ ИНТЕГРИРАНЕТО НА ЕВРОПА
След Първата Световна война се лансират и конкретни политически проекти, които имат обща цел – обединяването на континента на федерален принцип да гарантира европейския мир и сигурност срещу опасността от избухването на нова война. Между 1923 и 1927г.
Декларацията “Шуман” – 9 май 1950
В края на 40-те години “студената война” в Европа се разгръща с пълна сила. Доскорошните съюзници СССР, САЩ и Великобритания прекратяват ежегодните срещи на своите външни министри. През февруари 1948 комунистическата партия взема властта в Чехословакия.
Европейската общност за въглища и стомана – 1951-1952 - Франция отправя покана не само към ФРГ, но и към други страни да се присъединят към усилията за интегриране на въгледобива и металургията на основата на наднационални принципи, прокарани в Декларацията “Шуман”.
Несполуки в отбраната и външната политика – 1952-1954г.- Ускорените преговори за образуването на ЕОВС и продължаващата Корейска война подтикват политиците от шестте западноевропейски страни да продължат интегрирането на стратегически отрасли.
Икономическата интеграция успява – 1955-1957г.
Блокирането на проектите за Европейската отбранителна общност и Европейската политическа общност замразява опитите за политическа интеграция на Западна Европа за почти десетилетие напред.Но този неуспех дава стимул за полагане на усилия за интегриране на икономиката.
Римските договори – 1957-1958 - Преговорите, проведени между шестте въз основа на изводите от доклада “Спаак”, завършват с подписването на в Рим на 25 март 1957г. на договорите за Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ – Евратом) и Европейската икономическа общност (ЕИО).
1958-1968 - След образуването на Евратом и ЕИО през 1957г. икономическата интеграция на шестте се разгръща на широк фронт.
Укрепване, но и парализа на институциите – 1958-1967г.
Трите Европейски общности (ЕОВС, ЕОАЕ и ЕИО) имат сходни институции – Комисия/Върховен орган, Съвет на министрите, Парламентарна асамблея и Съд. За да се постигне по-добро функциониране на администрацията и по-голяма ефективност в дейността на ЕО, на практика постепенно се прокарва идеята за сливане на аналогичните институции.
Ролята на Европейския парламент
Голямо значение за вдъхването на нова динамика в интеграционния процес и за преодоляването на “евросклерозата” оказва Европейският парламент.
Новият икономически проект “вътрешният пазар”.
За да има успех опитът да се възроди динамиката в интеграционния процес, е нужен икономически проект – това е изводът на водещите политици в страните-членки на ЕО на основата на миналите проби и грешки.
Единният европейски акт 1986г.
През 1985г. политиците от страните в ЕО са провокирани от активната дейност на Европейския парламент, завършила с изработването на Проектодоговора за Европейски съюз; те са вдъхновени от идеята на Жак Делор за изграждане на вътрешен пазар, представена в Бялата книга на Комисията.
Европа без желязна завеса
Промените в Източна Европа от есента на 1989г., наречени “нежни революции”, назряват още от началото на десетилетието, когато в Полша се създава профсъюзът “Солидарност”. Започналото през 1985г. “преустройство” в СССР под ръководството на Михаил Горбачов насърчава предприемането на реформи в някои страни от региона.
Политически, икономически и валутен съюз – 1991-1992г.
Двете междуправителствени конференции на държавите от ЕО – за икономически и валутен съюз и за политически съюз – протичат през 1991г. И завършват със срещата на Европейския съвет в Маастрихт през декември с.г. Интензивните преговори между 12-те страни обхващат много въпроси, които могат да бъдат обобщени в следните теми:
Западна Европа се обединява – разширяването от 1995г. - Докато Комисията и държавите-членки на ЕО изпълняват програмата за вътрешния пазар, през януари 1989г. Жак Делор лансира идеята за създаването на Европейско икономическо пространство (ЕИП) между страните от ЕО и от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).
Договорът от Амстердам – 1997г. - При ратификацията на Маастрихтския договор се проявява известно затормозяване в развитието на интеграционния процес в ЕС. За това има няколко причини:
Договорът от Ница – 2001г. -Както и през 1996г., и през 2000г. в ЕС започват преговори, за да се довършат започнатите промени.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Семков, М., История Х клас, ИК “Свят. Наука”, С., 1999.
2. Шикова, И., колектив, Сборник “Европа 2001”, ИЕИИ, С., 2001.

Уникални посещения:  Днес 24  |  Вчера 30  |  Общо 227961 за 3196 дни  |  Средно дневно 72  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  3 Потребител е online