Дипломни и курсови работи

Преглед на: Религията на древните българи


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.11

Религията на древните българи
Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”
Общият, закономерен ход на развитие на човешката култура и човешкото мислене задължително преминава през необходимия период на митологичното и религиозното осъзнаване на света.
Безспорно, тангризмът е заемал централно място в светогледа на древните българи. За съжаление, обаче, все още няма цялостно съвременно изследване върху древнобългарската религия. Липсата на достатъчно писмени сведения затруднява неимоверно много опита да се определи и реконструира в цялост религиозно- митологичната система на древните българи. Освен каменните надписи и някои други писмени извори, за това могат да помогнат и отделни археологически находки- различни предмети, изображения, амулети. Но тези отломки не са достатъчни, за да се възстанови картината на древната българска религия. По тази причина, изследователите обикновено се обръщат към сходни религии и ги използват за сравнение. Теоретически, това е напълно оправдано и в този случай е един от най-надеждните пътища за систематизиране и осмисляне на наличния емпиричен материал. Така се дава възможност да се сравняват отделни елементи от религиозно- митологичната система на древните българи с условно приеманата за образец религиозна система. Но това сравняване трябва да бъде много внимателно. Трябва да се отчитат възможните различия, породени от собственото развитие на отделните народи, от различните влияния и заемки, които те са придобивали, както и конкретно- историческите условия на тяхното съществуване. Сведенията са разнородни, от различни епохи, през които народите са изпитвали чужди културни влияния и са променяли своите представи за света. Затова е необходимо винаги позоваване на конкретни източници, които да дават материал за светогледа през даден период от време, и то- източници, които определено да се свързват с етноса, чиито представи са обект на изследване. За да се получи пълна и цялостна картина на древната българска религия, е необходимо да се изследват подробно остатъците от тангризма не само в Дунавска България, но и в Кавказ, Алтай, Сибир и Волго- Уралието; а след аналитичното проучване на тези остатъци, те трябва да бъдат “сглобени” в единна система, представяща тангризма в цялост. Освен това, древнобългарските религиозно- митологични представи трябва да бъдат разгледани в процеса на своето развитие. В тази насока, моят доклад представлява един скромен опит за маркиране на основните идеи, както и- израз на моите търсения в необятната вселена на древната българска религия.

Уникални посещения:  Днес 24  |  Вчера 30  |  Общо 227961 за 3196 дни  |  Средно дневно 72  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  3 Потребител е online