Дипломни и курсови работи

Преглед на: Кръглата (Златна) Симеонова църква в Преслав


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.11

Кръглата (Златна) Симеонова църква в Преслав
Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”
Кръглата Църква е едно от най-високите достижения на старобългарската култура през Симеоновия “Златен век”. Открита от неуморимия изследовател на преславските паметници Й. Господинов, проучена и обнародвана от Кръстю Миятев преди повече от шест десетилетия, тя продължава да привлича вниманието както на наши, така и на чуждестранни учени. И въпреки, че на Кръглата Църква са посветени многобройни студии, статии, съобщения, графични и макетни реконструкции, както и значителен брой страници в обобщаващи трудове върху Средновековната българска история и изкуство, все още липсва цялостен съвременен труд, изчерпващ и всестранно осветляващ нейната проблематика. Обзорът на изследванията показва, че много от въпросите, които са били поставени в началото на изучаването на Кръглата Църква, и досега си остават нерешени и дискусионни. Основната причина за несъответствията в изводите на изследователите, занимаващи се с проблематиката на Кръглата Църква се крие предимно в това, че липсват точно датирани находки, както и в това, че самата църква и околностите й не са изучени изцяло.
Разположена върху живописна крайречна тераса, църквата (фиг.1) е била построена върху изкуствен насип, за да бъде видима от по-голямата част от града, но е била изнесена извън укрепленията на Вътрешния град по силата на прабългарския религиозен мироглед1. Повечето автори2 отъждествяват Кръглата Църква със “златната или нова църква”, спомената в приписката на Тудор Доксов към Атанасиевите Слова против арианите, и смятат, че тя е била изградена през първите години на X в.

Уникални посещения:  Днес 24  |  Вчера 30  |  Общо 227961 за 3196 дни  |  Средно дневно 72  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  3 Потребител е online