Дипломни и курсови работи

Преглед на: МАРКС – ЧОВЕКЪТ РЕВОЛЮЦИОНЕР, КОЙТО ПРИЕМА ЕВОЛЮЦИЯТА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.12

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Р Е Ф Е Р А Т
НА ТЕМА: МАРКС – ЧОВЕКЪТ РЕВОЛЮЦИОНЕР,
КОЙТО ПРИЕМА ЕВОЛЮЦИЯТА
Специалност: СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ/ Преподавател: гл.ас.д-р Мария Желева
Обясненията на К.Маркс относно класовото развитие и осъзнаването на масите, в чиито основи стои натрупването на капитали, еволюцията на буржоазната прослойка, създаването на интернационално общество подчинено на ”естествения” присъщ на човека, както твърди маркс комунизъм (за него това безспорно се обяснява с осъзнаването на масите) изповядването на ”битието определя съзнанието” определено създава една филосфия подчинена на социалното. Мястото на индивида в него е сведено до толкова колкото той е част от масата. Загърбването на индивидуланото за сметка на социума, и базирането на тази философия на основите на сомато-психичното
Маркс е символ на рационалната утопия за създаване на съвършено общество чрез промяна на човека, обществото и света. Според немския мислител-революционер историята има закони. Основен закон е съответствието между обществено битие и обществено съзнание. След това идва икономическата база и основното нейно противоречие: производителни сили-производствени отношения, проявени чрез класови борби и революции. Според Маркс човекът се е развивал благодарение на способността си да се труди.
Карл Маркс разглежда човешката свобода, като акцентът пада върху индивидуалната свобода от външни принуди, а върху окончателното премахване на отчуждението на хората от самите себе си в едно справедливо общество. В тесен смисъл Маркс не е теоретик на демокрацията, но аспектите на неговата критика към капитализма и буржоазията се интересни от гледна точка на теорията на демокрацията.
Към най-популярните му произведения спадат Манифест на Комунистическата партия, който той написва през 1848г. заедно с Фридрих Енгелс по поръчение на съюза на комунистите, както и основната му творба, Критика на политическата икономия, с която той се занимава до смъртта си през 1883г. Енгелс, който надживява Маркс с 12 години се опитва да проследи систематично "научния социализъм" на Маркс, което подготвя почвата за продължаващите и до днес неуспешни интерпретации на съчиненията на Маркс. По този начин се открояват основните проблеми при разглеждането на марксистката теория: от една страна непълното и лишено от критика издание, и от друга креативното допълване.

Уникални посещения:  Днес 6  |  Вчера 76  |  Общо 236537 за 3234 дни  |  Средно дневно 74  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  1 Потребител е online