Дипломни и курсови работи

Преглед на: ЕТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АСИСИТИРАНОТО САМОУБИЙСТВО


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.16

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”/ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ДИПЛОМНА РАБОТА
НА ТЕМА: ЕТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АСИСИТИРАНОТО САМОУБИЙСТВО
Научен ръководител: гл.ас.д-р Валентина Кънева
Съдържание:
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА
Въпросът за смисъла на живота
ГЛАВА ВТОРА
2. За самоубийството изобщо; философски поглед; съвременна гледна точка; какво различава самоубийството от останалите действия на хората, при които смъртта е краен изход?
ГЛАВА ТРЕТА
3. Асистираното самоубийство
Защо се поражда идеята за асистираното самоубийство?
Какво е асистираното самоубийство; ролята на медицинското лице в акта на асистираното самоубийство; етическа страна на проблема.
Заключение
Използвана литература
УВОД
С напредването на медицината съвременният свят е поставен пред различни етически проблеми. Един от тях е етическите измерения на асистираното самоубийство, за и против този акт.
Представената от мен разработка разглежда различните гледни точки още от Библията, през различните етапи на човешкото развитие и се стига до наши дни.
Предмет на дипломната работа е чрез изследванията ми върху човешкия живот да се установи кой какво право има над това да го отнема, опирайки се от древнофилософски размисли до съвремеенна гледна точка на проблема.
Целта на разработената от мен дипломна работа е да се разбере какво означава един човешки живот, самоубийството дори във вид на асистирано – имаме ли право на посегателство върху живота на човек.
Задачи на дипломната работа е да разгледаме самоубийството от философска и съвременна гледни точки.
Използвана литература:
1. Г. Грънчарова, С. Александрова, А. Велкова. Медицинска етика. Издателски център „ВМИ – Плевен”, 2001, 151-159
2. П. Лисаев. Медицинска деонтология и медицинско право. „Сиби” София 1996, 153-155
3.С. Раданов. Медицинска деонтология. “Siela” София 2004, 396-416
4. К. Нешев, Система на етиката
5. К. Нешев, История на етиката
6.http://www.perspective.bg/Evta/EVTAargu.htm
7.http://www1.parliament.bg/students/76_evtanazia.html
8. Камю, Албер, Митът за Сизиф
9. Библия
10. Коран
11.Ницше, Ф. “Воля за власт”, кн. I и кн. II
12.Паси, И. “Към философията на живота”, С.1997
13.Шопенхауер, А. “Етика или философия на състраданието”
14.Шопенхауер, А. “Светът като воля и представа”, С. 1997
15.Шопенхауер, А. “Афоризми за житейската мъдрост”, изд.”Кибеа

Уникални посещения:  Днес 118  |  Вчера 145  |  Общо 266128 за 3403 дни  |  Средно дневно 79  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  7 Потребител е online