Дипломни и курсови работи

Преглед на: ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.25

ГАБРОВСКИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
КУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА:
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
Изготвил:
Преподаватели: Марин Нейков
Румяна Нейкова
Габрово, 2010г.
Темата съдържа решен тест, зададен към темата
1. Характеризирайте информационните аспекти на управление на персонала.
Ефективното осъществяване на управлението на персонала т.е. на мениджмънта на персонала, изисква управленските органи да притежават не само необходимите знания, комуникативни и организационни умения, умения за работа в екип, лидерски качества, ниво на мотивация, богат социален и професионален опит, организационна, трудова и човешка култура, но и потребният информационен ресурс за вземане на управленски решения. При всички негови форми и по съдържание управлението на персонала е съпътствувано от наличието на подходящ по обем и характер информационен ресурс, който се движи, обменя и използва в глобалното пространство. Той дава възможност на ръководството на стопанската система постоянно и непрекъснато да следи, контролира и регулира протичането на процесите по управление на персонала и човешките ресурси, резултатите от тях, да предотвратява възможните и отстранява възникващите отклонения, да прогнозира развитието на персонала.
В хода на развитието на персонала и на неговото управление обемът, характерът, качеството и предназначението на информационния ресурс непрекъснато се променят, за да достигнат съвременния си вид и равнище.
Проблемите на информационния ресурс и на новата му роля в управлението на персонала получават значително развитие в условията на пазарната икономика поради промените, които настъпиха в преструктурирането на икономиката, в трудовия процес, във взаимоотношенията с работодателите, в бизнес средата, в усложняване на взаимоотношенията между персонала, в произвежданите продукти, в производствено-стопанските процеси, в усложняване на взаимоотношенията с клиентите, конкурентите и контрагентите, във внедряването на постиженията на научно-техническия прогрес. При тези условия проблемите възникват по-бързо и интензивно, оказват своето положително или отрицателно влияние по-силно, поради което изискват и своевременна реакция от страна на ръководството на стопанската система, ако то не иска те да окажат пагубно влияние върху съответния бизнес.

Уникални посещения:  Днес 39  |  Вчера 54  |  Общо 253407 за 3329 дни  |  Средно дневно 77  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  7 Потребител е online