Дипломни и курсови работи

Преглед на: ХРАНИТЕЛНИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА. АНОРЕКСИЯ НЕРВОЗА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.27

ПУ “П. ХИЛЕНДАРСКИ”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА:

УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ

ДЕТСКА ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Доц. д-р Акабалиев

Р Е Ф Е Р А Т
на тема:

ХРАНИТЕЛНИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА. АНОРЕКСИЯ НЕРВОЗА

Психопатологията е раздел от психиатрията, която се занимава с установяване на психологично произтичащите връзки между патологичните явления.
Психопатологията изучава болестните нарушения на психичните функции, закономерностите на проявяване и протичане на разстройствата на психичната дейност, методите на изследване и лечение.
Психичният процес представлява сложен процес, протичащ в централната нервна система, който освен своята материална основа има и своя “идеална” (субективна) страна. Това са нашите “вътрешни преживявания” – усещания, представи, мисли, чувства и т.н.
Тези процеси обаче не възникват спонтанно в мозъка, а са породени от въздействията, които непрекъснато се упражняват върху рецепторите, които приемат дразненията от външната и вътрешната среда на организма.
Съществува биопсихосоциален (биопсихосоцикултурен) модел на:
- нормално човешко поведение;
- болест – телесна и психична;
Във всяко наше поведение има три движещи сили – психологична, биологична и социална. Не можем да разберем цялостно човека, ако не ги виждаме и трите компоненти.
При отделните хора те са в различни пропорции, дори при близнаците.
Последствията от всеки човешки акт са също биологични, психологични и социални.

Уникални посещения:  Днес 6  |  Вчера 76  |  Общо 236537 за 3234 дни  |  Средно дневно 74  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  3 Потребител е online