Дипломни и курсови работи

Преглед на: АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕН ПОРТРЕТ НА СЕМЕЙНА ДВОЙКА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.27

АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕН ПОРТРЕТ НА СЕМЕЙНА ДВОЙКА

За пръв път D. Jackon (1965) развива тезата за семейството като социална система. Системният подход към семейството означава разбиране, че то е едно цяло, че е единен психологически и биологически организъм. Семейството е саморегулираща се система, функционираща по свои правила, които с времето е придобила. Членовете на семейството се разглеждат като елементи от интеракционен кръг. Поведението на всеки влияе върху другите и обратно. Всяко влияние между членовете на семейството е едновременно и взаимодействията, произтичат кръгообразно. Семейството като всяка система се управлява от правила. Семейните правила са не много на брой, но устойчиви способи за поведение. Голяма част от тях не се осъзнават. Всички написани правила представляват в своята съвкупност системата на семейните взаимоотношения.
Като изхожда от системната теория за семейството Н. Песешкиан (1993г.) описва няколко вида семейства: семействата от гледната точка на размера си са:
1.Основно семейство – обхваща реди всичко двугенерационната връзка – родител-деца;
2.Пълно семейство - съответства на основното семейство и обхваща баща, майка и деца;
3.Голямо семейство – група роднини по кръвна линия от различни поколения;
Устойчивостта на семейните отношения осигурява предсказуемост на поведението на членовете на семейството Всеки от тях може да

Уникални посещения:  Днес 56  |  Вчера 196  |  Общо 287295 за 3531 дни  |  Средно дневно 82  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  9 Потребител е online