Дипломни и курсови работи

Преглед на: ВНИМАНИЕ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.27

ПУ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ»
Р Е Ф Е Р А Т
НА ТЕМА:
В Н И М А Н И Е
Вниманието е процес и състояние на насочване и съсредоточаване на Аза на индивида върху едни или други аспекти на ситуационното поле, при което се образува фокус на диференцирано преживяване и периферия с по-малко отчетливо преживяване. Така едни аспекти на преживяването добиват усилени контури и диференцирана значимост за сметка на други.
Вниманието е специализиран психичен процес, обслужващ интегрирането на ситуацията в цялостно смислено и действено преживяване. Ритъмът на вниманието става вътрешен ритъм на субективно действие в пределите на ситуацията. Вниманието е механизъм на реализация на субективния блок на психиката и специално на активността на Аза и затова не случайно вниманието често се отъждествява със съзнанието. Това схващане има сериозно основание, защото фокусът на вниманието прави отчетливо преживявана т. нар. тема на преживяване.
Фокус на вниманието – е резултат на психична селекция. Той е мястото в ситуационното поле, в което преживяването е най-отчетливо, високо будно и често контролирано.
Вниманието е феноменологически ефирно и следва да бъде такова, защото то е психологически механизъм на действие в ситуации и не бива да привнася допълнителни характеристики отвъд играта на субективно и обективно. Вниманието осведомява Аза за потенциална или реална значимост на едно или друго съдържание в ситуационното поле.

Уникални посещения:  Днес 42  |  Вчера 196  |  Общо 287281 за 3531 дни  |  Средно дневно 82  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  5 Потребител е online