Дипломни и курсови работи

Преглед на: Ценова политика


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2013.03.30

Висше училище «Земеделски колеж» Пловдив
КУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА:
ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
Преподавател: д-р Хаджиева
Винзавод – Асеновград е един от утвърдените производители на вино, който произвежда 6% от общото производство в страната.
Разработвайки следния казус мога да направя следния извод – Винзовод Асеновград залага изцяло на качеството на продуктите си. Това е основният фактор за определянето на цените на продукциите на Винзавод Асеновград. Като се има предвид направения анализ на продажбите – показва се, че качествените вина на Винзавод - Асеновград се приемат добре на вътрешния и външния пазар. Поради това фирмата решава да се откаже от производството на бели вина и да се насочи към качествените червени вина (главно Мавруд и Каберне Совиньон). Винзаводът не предвижда производство на нови марки вино и насочва усилията си за подобряване на качеството, популяризиране на произвежданите вина и култивиране на стабилна клиентела на най-добрите марки.
Друг важен фактор, който оказва влияние върху цените на продукцията е ориентацията на Винзавод Асеновград към чуждестранните пазари - повечето от новите собственици, които са потенциални доставчици на Винзавод - Асенвоград, предпочитат да задържат гроздето за себе си и сами да го преработват на вино. Винзавод – Асеновград изнася вината си в Белгия, Англия, Франция, Германия, Дания, Япония.
Другите фактори, които довеждат до този недостиг и повлияването върху цените на продукцията са снабдяването с грозде - остарелите лозови насаждения в запазилите се лозя (80% от тях са засадени преди 20 или повече години), неблагоприятните климатични условия, и лошите грижи за насажденията.
За да преодолеят проблема с недостига в доставките на грозде, новите ръководители на Винзавод - Асенвоград са взели решение да инвестират в нови лозя. Решението е взето през 1998 г. и преди да пристъпи към изпълнението му Винзавод - Асенвоград работи в тясно сътрудничество със Селскостопанската академия в Пловдив, за да се изберат най-добрите сортове Каберне. В момента фирмата притежава 30 ха лозя и работи усилено за увеличаване на площите до 2000 ха. Около 300 ха ще бъдат засадени с лозя Мавруд – също важен фактор в развитието на фирмата за определяне на цените на продуктите.

Използвана литература:
1. Стойчев, Ив., Ценова политика, НБУ, 2002
2. Владимирова Й, и др., Методи на ценообразуване, „Стопанство", С., 1992,
3. Гривеков Д., Печелившето ценообразуване, „Сиела", С., 1994.
4. Мичева Е, Пазари, цени, маркетинг, I част, С., 1993.
5. Николов Н., Е Маринова, Икономика, „Принсепс", В., 1996.

Уникални посещения:  Днес 47  |  Вчера 196  |  Общо 287286 за 3531 дни  |  Средно дневно 82  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  9 Потребител е online