Дипломни и курсови работи

Преглед на: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЖИВОТА НА ДРУГИТЕ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2013.06.13

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Факултет по електроника/ Дисциплина: Основи и методи на социалната работа
Е С Е
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЖИВОТА НА ДРУГИТЕ
Специалност: „Социален мениджмънт” Проверил: Д-р Ставрева

В своя живот хората непрекъснато са принудени да вземат решения, да избират между алтернативи, между възможности за действие, да преценяват евентуални ползи и загуби, да съобразяват потребности и последствия. Вземането на решение е сложна психо-социална дейност, в която участват различни фактори като психически състояния, жизнен опит, социална интелигентност, емоции, умствени способности, стимули и подкрепления.
Процесът на вземане на решение се усложнява от обстоятелството, че в живота проблемите рядко биват добре определени. В повечето случаи решенията се вземат при недостиг на информация, което кара хората да прибягват до съкратени пътища, разчитайки на минал опит и интуиция, поради което често грешат.
"Животът има такъв смисъл, какъвто аз пожелая да му придам" (Паулу Коелю) - така би казал всеки истински оптимист. Дали да вярваш или не в подобно твърдение - имаш правото сам да решиш. Сам трябва да избереш дали имаш в себе си силата да вярваш.
Нещо, в което едните са прави, а другите не. Едните вярват и виждат нещо светло сред целия хаос от сивота. Другите, намръщени на живота, не умеят да извлекат нещо, за което си струва все пак да са на тази, иначе така мрачна и неприветлива, земя! И по този начин представени и дори противопоставени, и двата "отбора " са твърдо убедени в правотата си, а другите... те са просто безразлични.
В самата човешка природа е заложено да вярваш - в някого или в нещо. И примери за това много, и то още от най-ранните ни години. Здраво вкопчени за ръката на мама, всички вярваме, че тя не би ни пуснала! По-късно, вперили поглед в телевизионния екран, вярваме, че супер героите са истински! Но постепенно тази вяра във всеки и всичко започва да изчезва. Сякаш така сме програмирани: с всяка година ние губим част по част от своята вяра.
ЛИТЕРАТУРА :
1. А й в и, А., А й в и, М., С а й м ъ н- Д а у н и н г, Л. Психологическо консултиране е и психотерапия. М., 1999
2. A н д р е е в а, Л. Социално познание и междуличностно взаимодействие. С 1999.
3. А р г а й л, М., Х е н д е р с ъ н, М. Анатомия на човешките отношения. С., 1989
4. Х а д ж и й с к и, М. Психологическо консултиране в пенитенциарната практика. В.Търново 2001
5.Х а д ж и й с к и, М. Консултативна психология. В.Търново.2002.

Уникални посещения:  Днес 48  |  Вчера 196  |  Общо 287287 за 3531 дни  |  Средно дневно 82  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  9 Потребител е online