Дипломни и курсови работи

Преглед на: РАЗУЗНАВАНЕ И КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2013.12.17

РАЗУЗНАВАНЕ И КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ

1. Разузнаване
Разузнаването представлява съвкупност от мероприятия, провеждани от държавното ръководство по добиване и изучаване на сведения за политическата, икономическата, социалната, технологическата и стратегическата обстановка.
Разузнаването винаги е играло важна роля при осигуряване на информация за вземане на важни политически държавни решения.
В исторически план разузнаването непрекъснато се развива и усъвършенства, тъй като неговата роля непрекъснато нараства. Подценяването и недооценката на данните от разузнаването винаги са имали фатални последици както за държавата, така и за армията. Победите във войните са плод на резултатите от разузнаването.
През последните години разузнавателните служби в основните европейски страни и САЩ усилено анализират настъпилите изменения в света след 1989 г. и предприемат мерки за преустройство и реорганизация. В САЩ е разработена концепция за развитие на разузнавателните служби в съвременни условия.
Основните направления на реорганизацията са промените в структурата на разузнавателните служби, които се налагат от промените в баланса на добиваните сведения от различните видове разузнавания.
Свидетели сме на рязко засилване на добиването и анализа на сведения от легални източници, като се развърнат или усилят необходимите за това органи в секторите за добиване и анализ на информацията. В ЦРУ, например, е назначен координатор за добиване на информация от открити източници, с ранг на зам.-директор на управлението. На задграничните органи са поставени задачи за използване на легални източници. Във Военното разузнаване на САЩ през 1994 г. е издаден “Наръчник на офицера – военен разузнавач да добиване на сведения от легални източници на информация”, който е съгласуван с всички разузнавателни служби на САЩ и с организацията на запасните офицери разузнавачи.
Измененията в информационната област се състоят в: следене на публикациите в пресата и електронните медии, класифициране и първична обработка; следене и регистриране по официалните изявления и даваните за медиите интервюта от политическите и военните ръководители; следене и добиване на документална информация от различни публични прояви, като симпозиуми, семинари, експертни срещи както вътрешни, така и международни.
Добиването на несекретна информация се определя като основно направление. Смята се, че анализът на несекретна информация може и следва да води към създаването на секретни информационни документи, като справки, обзори, експертни оценки.
Оценките по отделните въпроси, съдържащи възгледите и оценката на разузнавателната служба, също са секретни.
Свидетели сме на засилване на ролята и значението на агентурното разузнаване. Усилията се съсредоточат за добиване на секретна информация, изграждане на източници на строго определени места, където се формират решенията в стратегическата и оперативната област на дейността на разузнаваните страни, засягащи стратегическото и оперативното планиране както във въоръжените сили, така и в правителствената политика и практика.
Освен това засилване на ролята му се обуславя с неограничените му възможности да осигури съответната реакция и гъвкавост при ново възникнали предизвикателства в съвременния свят.

Уникални посещения:  Днес 48  |  Вчера 196  |  Общо 287287 за 3531 дни  |  Средно дневно 82  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  9 Потребител е online