Дипломни и курсови работи

Преглед на: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ОБЩНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2013.12.17

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ОБЩНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
1. ГЛАВА І
СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Понятие за разузнавателна дейност ...
1.2. Разузнавателна дейност като функция на държавата за защита на нейната национална сигурност
1.3. Правно регулиране на разузнавателната дейност в Република България
2. ГЛАВА ІІ
ПРАВОМОЩИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ В СФЕРАТА НА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
2.1. Правомощия на органите на законодателната власт
2.2. Правомощия на органите на изпълнителната власт
2.3. Правомощия на органите на съдебната власт
ГЛАВА ІІІ
3. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ОБЩНОСТ
3.1. Същност и значение на разузнавателната общност
3.2. Модели на разузнавателни общности в Европа и света
3.3. Проблеми и перспективи на разузнавателната общност в Република България
Заключение
Приложения
Литература
УВОД
Демократичната отчетност на разузнавателните служби изисква контрол от страна на изпълнителната власт и парламентарен надзор, както и принос от гражданското общество. Най-общо, целта е службите за сигурност и разузнаване да бъдат предпазени от политически злоупотреби, без да бъдат изолирани от управлението на изпълнителната власт. Службите за сигурност и разузнаване трябва да бъдат отзивчиви към нуждите на хората чрез техните избрани представители, т.е. избрани цивилни лица в кабинета и парламента, които въплътяват върховенството на политическия контрол върху службите за сигурност и разузнаване.
Литература:
1. Асенов, Б; Кипров, П. „Контраразузнаването”, изд. „Труд”, С., 2000г.
2. Владикин, Л. Организация на демократичната държава, 1937
3. Военна доктрина на Република България
4. Дворник, Ф., Произход на разузнавателните служби”,С. 1997г.
5. Европейска стратегия за сигурност
6. Енциклопедия на шпионажа
7. Илиев, И., Управление на полицейските и специални служби”, С., 1997г.
8. Йончев, Д. Разузнаване
9. Кацаров, А. „Войсково разузнаване”, С. 1990
10. Конституция на Република България
11. Концепция за националната сигурност на Република България
12. Николов, Симеон, Европейският път на България и сигурността- пропуснато и настоящо”, Доклад на Младежки икономически форум- УНСС, 10.11.2009 г.
13. Стефанов, Г. „Международната сигурност”, Сиела, 1997г.
14. Стефанов, Г., „Външна политика. Дипломация”, С. Албатрос, 1994
15. Стратегическа концепция на НАТО
16. Стоянов, Ж. „История на шпионажа”, С., 1998
17. Търкаланов, Ю. „Разузнавателният анализ”,С., 2003
18. Трифонов, Т; Славов, С., Теоретични проблеми на разузнаването, част І, Фондация „Национална и международна сигурност”, С. 2000г.
19. Трифонов, Т; Славов, С., Теоретични проблеми на разузнаването, част ІІ, Фондация „Национална и международна сигурност”, С. 2000г.
20. Хаджолян, М. Конституцията и контролът за законност. 1993
21. Хаджолян, М. Съдебната власт. 2007, с. 5–12.
22. Хаджолян, М. Европейско конституционно право. 2004
23. Сб. „КГБ: Вчера, сегодня, завтра”, М. 1994г.
24. Сб. Политиката на сигурност и овоенно-гражданските отношения на страните в преход към демокрация”, С. 1997г. под ред. на Г.Генов
25. Законодателно проучване „Специални служби – разузнаване, кантраразузнаване и др.”, от 28.08.2001
26. Законодателно проучване „Министерство на вътрешните работи – дейност, състав, структура, законова уредба”
27. Разузнаване – Д. Йончев
28. Секретология – Д. Йончев
29. Таушанов, К. – разработки
30. Шпионажът като занаят – Т. Бояджиев
31. Вербовка и агентура – Й.Начев
32. Закон за МВР
33. Закон за защита на класифицираната информация
34. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
35. www.government.bg
36. www.un.org

Уникални посещения:  Днес 48  |  Вчера 196  |  Общо 287287 за 3531 дни  |  Средно дневно 82  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  9 Потребител е online