Дипломни и курсови работи

Преглед на: ЕМПАТИЯ И АЛТРУИЗЪМ – ДВА КЛЮЧА ЗА УСПЕШНА СОЦИАЛНА РАБОТА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.27

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Факултет по електроника
Дисциплина: Основи и методи на социалната работа
Е С Е
ЕМПАТИЯ И АЛТРУИЗЪМ –
ДВА КЛЮЧА ЗА УСПЕШНА СОЦИАЛНА РАБОТА

Изготвила:
Специалност :„Социален мениджмънт”

Проверил:
Д-р Ставрева
Варна, 2008
Днес, в забързаното общество се забелязва изключително голям, дори тревожен дефицит на подпомагащо поведение. Ежедневно ни залива потоци от информация, но все по-рядко може да се открие в нея пример за такова поведение. Телевизия, радио, вестници, всички масмедии ни засипват с новини за престъпления и извращения. Цялата тази палитра от най-разнообразни видове агресивно поведение сякаш засяга самолюбието на хората, техният вечен стремеж към уникалност и ги подтиква да създават все по-нови негови нюанси, за да се появи и техният лик на първа страница или във водещите новини. Агресията се е превърнала в болест, залазила цялото човечество. Бездушието, конкуренцията и експлоатацията е неизменна част от поведението, дори и към най-близките.
Просоциалното поведение е привилегия само на човека и като такова може да се осъществява единствено от него, а не да се замества с дейността на една машина, колкото и съвършена да е тя. Просоциалното поведение изисква личен поглед върху ситуацията, лично мнение относно участниците в нея. За него няма универсална програма за решения.
Просоциалното поведение това са позитивните форми на социално поведение, реакции които облагодетелстват други хора, групи от хора или институции, т.е. други социални обекти. Алтруизмът остава във всекидневния речник, където възниква и новото му съдържание. Той се превръща в термин от най-експерименталната социална психология като вид просоциално поведение.
Алтруизмът е един идеален случай на подпомагащо поведение, при който не се търси никаква облага за извършителя на такова поведение. И като всеки идеален случай се превръща в понятие създадено в помощ на изследователя, а не в реално поведение присъщо на човешките същества.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Дако, Пиер. Фантастичните победи на модерната психология. С. 1995 г.
2. Джонев, Сава. Социална психология. т. ІІ. С. 1996 г.
3. Енциклопедичен речник по социология. С. 1997 г.
4. Енциклопедия по психология. С. 1998 г.
5. Майерс, Дэвид. Социальная психология. 1999 г.
6. Селие, Ханс. Стрес без дистрес. С. 1982 г.
7. Тодорова, Елка. Социална психология. С. 1995 г.

Уникални посещения:  Днес 6  |  Вчера 76  |  Общо 236537 за 3234 дни  |  Средно дневно 74  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  3 Потребител е online