Дипломни и курсови работи

Преглед на: Механизми за бягство от свободата според Ерих Фром


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.27

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЕСЕ
Механизми за бягство от свободата
според
Ерих Фром
Задал: пр. Дончева
Изготвил: Недка Щокхаузен
Факултетен №: 0708452085
Специалност: “Маркетинг”- задочно III курс
гр. Пловдив
2008
Ерих Фром се ражда през 1900 г., в семейство на евреи, във Франкфурт, Германия. Ортодоксалното еврейство и християнството, както и произведенията на други двама евреи – Зигмунд Фройд и Карл Маркс, оказват силно влияние върху него.
Ерих Фром публикува през 1941 година своята първа книга, с която става известен – “Бягство от свободата”.
Привидно, в заглавието на книгата на Ерих Фром се съдържа абсурд. Свикнали сме да мислим, че съзнателното човешко същество се стреми към свободата. Приемаме на доверие, че всеки би искал да се освободи от робството на условностите и тиранията на страха. Надяваме се, че стремежът на хората към свобода ги прави справедливи и солидарни с неволята на другите. Но много често това не е така. Още повече, когато робството на зависимостта за някои е по-удобно и сигурно от отговорността на свободата. Свободата е не само висша ценност, тя е и тежко бреме за човека. Защото е отговорност. Свободният човек не само взема автономно решения. Той осъзнава и следствията от тях. Не е свободен, например, сомнамбулът. Той не е отговорен, по-скоро за него отговарят.
Свободното действие е обвързване с другите хора. То и израз на морала. Ако аз например считам, че в дадена ситуация трябва да се държа като честен човек, с действието си показвам как трябва да се държат всички останали в такава ситуация. Това означава, че моето индивидуално действие ме обвързва с всички останали. Да бъдеш свободен, означава да не мислиш действието си като само индивидуално, но и като универсално. Когато с поведението си утвърждаваме определени ценности, ние всъщност защитаваме онова, което разбираме като валидно за всички.

Уникални посещения:  Днес 6  |  Вчера 76  |  Общо 236537 за 3234 дни  |  Средно дневно 74  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  1 Потребител е online