Дипломни и курсови работи

Преглед на: РАЗСЪЖДЕНИЯ ВЪРХУ СТАТИЯТА НА МАРТИН ХАЙДЕГЕР „ЩО Е МЕТАФИЗИКА?”


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.27

ПУ „Паисий Хилендарски”
Р Е Ф Е Р А Т
ПО ФИЛОСОФИЯ
НА ТЕМА:
РАЗСЪЖДЕНИЯ ВЪРХУ СТАТИЯТА НА
МАРТИН ХАЙДЕГЕР
„ЩО Е МЕТАФИЗИКА?”
Специалност: Макроикономика
Преподавател: гл.ас. Боян Стоянов
Своебразието на човешкото начало се поражда от двойственастта на метафизичното питане. Метафизиката е цялост. Метафизичното питане трябва да бъде зададено в цялост в нашето битие. Питаме тук и сега, за нас.
При всички науки ние се отнасяме към самото съществуващо. Никоя наука няма предимство пред друга.
Съществуващото е предмет на изследователското вникване на всяка наука, според които това се осъществява по идея, тоест приближаване към същината на всички неща. Науката се отличава с това, че дава определение за същността на самите неща по един изрично подчертан и единствено присъщ й начин.
Отнасянето към света, нагласата и нахлуването — внася с изначалното си единство една просветляваща простота и заостреност на пребиваването в битността на научната екзистенция. Това, към което се насочва отношението на човек към света, е самото съществуващо. Това, от което се води всяка нагласа, е самото съществуващо. Това, с което в нахлуването се осъществява изследователското търсене, е самото съществуващо.
Трябва да бъде изследвано самото съществуващо и друго - нищо, самото съществуващо и повече - нищо, единствено съществуващото и извън него - нищо.
Нищото се отхвърля именно от науката и се изоставя от нея и се среща нито за себе си, нито покрай съществуващото, по което сякаш е прилепнало. Нищото съвсем не се прибавя като противоположно на съществуващото понятие, а изначално принадлежи към самата му същност.
Страхът открива нищото. Страхът е оставил човек да витае, защото е изместил изцяло съществуващото.

Уникални посещения:  Днес 4  |  Вчера 76  |  Общо 236535 за 3234 дни  |  Средно дневно 74  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  1 Потребител е online