Дипломни и курсови работи

Преглед на: ПЛАТОН – “ФЕДЪР” ПРЕДИМСТВАТА НА ВЛЮБЕНИЯ И НЕВЛЮБЕНИЯ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.27

ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
К У Р С О В А Р А Б О Т А
НА ТЕМА:
ПЛАТОН – “ФЕДЪР”
ПРЕДИМСТВАТА НА ВЛЮБЕНИЯ И НЕВЛЮБЕНИЯ
Диалогът “Федър” е може би най-проблематичното произведение на Платон. В него са разкрити предимствата на влюбения и на невлюбения. Темата му, както и неговите цели са предмет на дискусии.
Участниците в беседата са двама – Федър и Сократ. Диалогът, наречен на единия от участниците – “Федър” - започва с речта на Лизий за предимствата на невлюбения пред влюбения. Според него, когато на влюбения му премине страстта, той започва да съжалява за направените добрини, да осъзнава какви загуби му е причинила любовта, каква полза е имал от нея. Докато влюбеният никога не изпада в такова състояние, той винаги върши добро не по принуда, а доброволно и в границите на възможностите си, докато влюбения би направил и невъзможното за любимия си.
Невлюбеният никога няма да занемари собствените си работи поради любовта или да държи сметка за личните си усилия, нито пък може да вини някого за неприятностите с близките си. Той свободно може да върши онова, което смята, че ще е в угода на любимците му.
Според Лизий не трябва да се ценят влюбените затова, че най-много обичат тия, в които са влюбени и за тях са готови и на думи, и на дело да си навлекат омразата на другите в угода на своите любимци, защото е лесно да се разбере истината, понеже в тия, в които се влюбват по-късно, ще ценят повече, отколкото предишните си любимци.
Лизий смята, че ако искаш да избереш най-добрия от влюбените ще го избираш от малцина,а ако потърсиш най-подходящия за теб, ще го намериш сред мнозина. С това Лизий иска да каже, че приятел е по-вероятно да намериш сред невлюбените, които са мнозина, отколкото сред малцинството на влюбените.

Уникални посещения:  Днес 4  |  Вчера 76  |  Общо 236535 за 3234 дни  |  Средно дневно 74  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  1 Потребител е online