Дипломни и курсови работи

Преглед на: ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА КРИЗА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.29

ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА КРИЗА
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД
1. Теоретични представи за финансовите крици (цикличности)
2. Предпоставки, фактори, реакция на икономическата политика
3. Рискове от действията на правителствата
4. Резултати от глобалната финансова криза
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УВОД
Много икономисти, привърженици на различни теоретични школи, изясняват спецификата на протичане на процесите на дестабилизация на финансовата система, тоест. описват трансмисионните механизми на финансовата криза. Първите опити за завършено теоретично обобщение на феномена финансова криза и нейния трансмисионен механизъм датират от средата на XIX век и са свързани с работата на Жевонс (1884), Маркс (1894), Жюглар и Том (1915). Интересът към връзката между финансовите кризи и бизнес циклите расте в края на XIX век и първата половина на XX век, като най-значими са изследванията на икономистите от т. нар. класическа школа за анализ на бизнес циклите Веблен (1904), Митчъл (1913, 1941) и Ървин Фишер (1932,1933). По-късно монетаристите Фридман и Шуорц (1963) предлагат втори теоретичен подход за обяснение на феномена финансови кризи.
В литературата, посветена на финансовите кризи, тези два подхода сега се считат за традиционни, като в последните две десетилетия редица учени продължават да ги модифицират и разширяват.
1. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДСТАВИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ (ЦИКЛИЧНОСТИ)
Теоретиците от школата на бизнес циклите обясняват феномена на финансовата криза посредством вътрешно присъщи на цикличния характер на икономиката фактори, с които е свързана финансовата крехкост на нефинансовия сектор. В анализите си те акцентират на екстремните отклонения от тренда на показатели като:
- ликвидността в икономиката при някои от повратните точки на икономическия цикъл от подем към рецесия;
- делът на фирмите, които се нуждаят от заеми, за да продължат да плащат по неизплатени стари дългове;
- съотношението между финансирането чрез банков кредит и финансирането по друг начин;
- размерът на краткосрочния дълг в общия размер на дълговете...
Използвана литература:
1.Румен Аврамов, икономически анализатор;
2.Лъчезар Богданов, икономически анализатор;
3.Александър Божков, икономически анализатор;
4.Георги Кадиев, икономически анализатор;
5.Владимир Каролев, икономически анализатор
6.БНБ
7.Статия „Затегнете коланите” е за всички
8.Георги Вулов
9.www.money.ibox.bg
10.www.econ.bg
11. http://ec.europa.eu/internal_market
12.www.dnevnik.bg
13. Агенция за икономически анализи и прогнози

Уникални посещения:  Днес 20  |  Вчера 85  |  Общо 248988 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online