Дипломни и курсови работи

Преглед на: ТЕОРИЯ НА ПОРТФЕЙЛА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.29

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
КУРСОВ ПРОЕКТ
ТЕОРИЯ НА ПОРТФЕЙЛА
Специалност икономика
Модул финанси
Теория на портфейла- портфейлът е набор от инвестиционни инструменти, избрани по дадени критерии, които съответстват на стратегията на инвеститора. Инвестицията е отказ от текущо потребление, което е сигурно срещу очакването на доход в бъдещето. На борсата агентът е инвеститор и има 2 взаимопротиворечиви цели: 1- да максимално полезността си. Въвежда се категорията на очакваната възвръщаемост; 2- процесът да е максимално сигурен. Функцията на растеж е нестабилна. Тази нестабилност наричаме риск. Основен проблем на всеки инвеститор е да макс. темпа на богатство и постигане на приемливи нива на риск. Има 3 вида инвеститори:
1)Такива, които се опитват да максимализират темпа на богатство;
2)Такива, които се опитват да постигнат пределна ефективност от понесения риск;
3)Такива, които се опитват да постигнат желаното ниво на богатство чрез намаляване на рисковете. Ако избираме инвестиционни инструменти по определени критерии, нивото на риск ще е значително по-ниско от риска на най-ефективния инструмент на пазара. Ефективният инвеститор инвестира в портфейли. Всички инвестиции са риск, който може да се изчисли. Ако изчислим най-малкия и най-големия риск можем да изчислим границата на ефективността на борсовия пазар. Стойността на риска определя криви на безразличие. COV- функция, която измерва взаимната нестабилност на богатството, което предизвикват инвестициите А и В. COV показва, че няма независими обекти за инвестиция. Ако инвеститора реши, че портфейла му надхвърля определени нива на риска, който той си е задал, може да замени 1 инвестиция с друга. В края на всеки борсов ден имаме пазарна цена за деня. Ако използваме последната стойност, при която приключва борсата, можем да разработи краткосрочен план за 1-та котировка на сл. ден.

………………….
При добре диверсифициран портфейл, рискът – или средното отклонение от средната възвръщаемост – на всяка акция допринася съвсем малко за общия порфейлен риск. Вместо това – корелацията във възвръщаемостите – или ковариацията – между всяка двойка ценни книжа в портфейла определя цялостния портфейлен риск. В резултат на това инвеститорите могат да спечелят държейки диверсифициран портфейл, а не индивидуални акции.
Знаейки вече предимствата на диверсификацията можем да поставим въпроса как да определим най-доброто ниво на диверсификация. За всяко ниво на възвръщаемост има един единствен портфейл, който предлага най-ниско възможно ниво на риск и за всяко ниво на риск има един портфейл, който предлага най-висока възвръщаемост. Тези комбинации, могат да бъдат начертани на графика, която представлява границата на ефективните портфейли.

Уникални посещения:  Днес 22  |  Вчера 85  |  Общо 248990 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online