Дипломни и курсови работи

Преглед на: УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.29

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
КУРСОВ ПРОЕКТ
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА
Специалност: Икономика
Модул: Финанси
Вземанията са едни от особените активи в баланса на всяка фирма. От една страна те са продукт на възпроизводствения процес. Поради спецификата на веригата производство-размяна-разпределение-потребление, фирмата често прибягва до търговски кредити, които резултират във възникване на вземания.
Основната част от вземанията на една фирма се формират от стойността на продадените, но все още неплатени стоки и услуги. Това се дължи на времето, необходимо за документооборота и за постъпването на парите по сметката на фирмата-продавач. От друга страна, равнището на вземанията от клиенти зависи от продажбите на стоки и услуги на кредит. Този вид продажби удължават средната продължителност на едно вземане извън времето, необходимо за осъществяване на документооборота между страните по сделката и обслужващите ги банки. Друг вид вземания от клиенти са т.нар. несъбираеми вземания. Те са в много тежко финансово състояние и не могат да се издължат. Всичко това показва, че общият размер на вземанията зависи изключително от търговската политика на фирмата и по-специално от изискванията, които тя предявява при продажби на кредит. Ако тези изисквания са по-строги, по-малко ще бъдат клиентите на кредит. Това означава намаляване на този вид продажби, а от там и на вземанията. Ако фирмата е по-либерална към клиентите получатели на кредит, тогава продажбите се увеличават и размерът на вземанията също се увеличава.
Вземанията на предприятието в преобладаващата си част произтича от продажбите. По принцип всяка фирма използва кредита като израз на доверие към клиентите си, за много предприятия реализацията на продукцията зависи имено от водената от тях кредитна политика. Фирмите прибягват до продажби на кредит водени от различни съображения , разширяване на пазара, подобряване на конкурентно способността ,подобряване на финансовото състояние на фирмата и други подобни , но кредитната политика на предприятието трябва да бъде управлявана.

Уникални посещения:  Днес 20  |  Вчера 85  |  Общо 248988 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online