Дипломни и курсови работи

Преглед на: ПРИЛАГАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.30

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”/ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ДИПЛОМНА РАБОТА
ТЕМА: ПРИЛАГАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА – Теоретична обосновка на проблема
1.1. Място на изобразителното изкуство в учебната
програма
1.1.1. Основни изобразителни техники по действащата учебна програма и книга за учителя......................................................
1.1.2. Материали в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст
1.2. Нетрадиционни техники и техните особености
1.3 Адаптиране на нетрадиционни техники за изобразителната дейност на децата в ПГ в детската градина
ГЛАВА ВТОРА – Експериментално изследване
2.1. Цел на експерименталното изследване
2.2. Задачи и хипотеза на изследването
2.3. Обект и предмет на изследването
2.4. Етапи на провеждане на експеримента
2.4.1. Констатиращ експеримент
2.4.2. Формиращ експеримент
2.4.3. Контролен експеримент
ГЛАВА ТРЕТА – Анализ на резултатите
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – Изводи и обобщения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Използвана литература
Приложения
УВОД
Подрастващата възраст е време, в което във вътрешния свят на детето започват да се появяват сериозни изменения (Василев, 1995).
Мисленето на детето започва да става по-зряло. Наблюдателността му е по-съсредоточена, което позволява да разглежда ситуациите от различни перспективи и да обогатява своето въображение. Развитието на въображението е предпоставка за готовност да се експериментира.
Настоящата дипломна работа е посветена на прилагане на нетрадиционни изобразителни техники в изобразителната дейност на децата от подготвителна група.
Настоящата дипломна работа е посветена на прилагане на нетрадиционни изобразителни техники в изобразителната дейност на децата от подготвителна група.
Дипломната работа е обединена от четири части – теоретична, в която е направен опит да се представи теоретичната обосновка на проблема.
Втората част включва разработване на методика, която представя експериментално изследване.
Трета част включва анализ на резултатите.
Четвърта част се състои от изводи и обобщения.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Дамянов, Б – Материали и техники в изобразителната практика, Нова звезда, С., 2003
2. Бижков, Г. – Методология е методи на педагогическите изследвания, С., Наука и изкуство, 1983г.
3.Шейтанова, Ц., Атанасова, А., Каланова, М., Костова, М. – Изобразителна дейност в детската градина, Народна просвета, С., 1977
4. Занков, О. – Методи за преподаване на изобразителното изкуство в ПУ и НУ възраст, Просвета, С.,2005
5. Пирьов, Г.Д. – Педагогическа психология, Народна просвета, С., 1970
6. Димчев, В. – Развитие на художествено изобразителната дейност, Народна просвета, С., 1977
7. Лозенски, Д. – Методика на рисуването, Наука и изкуство, С., 1965
8. Борисова, В. – Рецензент, 1993
9. Василев, В. – Психологически особености на юношеската възраст, Просвета, С., 1995
10. Шейтанова, Ц., Занков, О., Стойкова, Н. – Изобразителни дейности в детската градина, Просвета, С., 1992
11. Занков, О. – Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст, Слово, Велико Търново, 2005

Уникални посещения:  Днес 12  |  Вчера 109  |  Общо 278323 за 3474 дни  |  Средно дневно 81  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online