Дипломни и курсови работи

Преглед на: ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ 1885-1894г.


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.30

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ДИПЛОМНА РАБОТА
ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ 1885-1894г.
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Спасов
Съдържание
Увод
Глава І
Първите стъпки на българската външна политика
Глава ІІ
В защита на Съединението
Глава ІІІ
Годините на кризата 1886-1887г.
1. България след Съединението
2. Превратът на 9-ти август
3. Великите сили и Регенството
4. Изборът на княз
Глава ІV
Държавният национализъм на Стефан Стамболов
1. Българо-турските отношения- 1888-1890
2. Българо-гръцките преговори от 1890г.
3. Актуализиране на политиката по националния въпрос
4. Преговори за създаване на Балкански съюз 1891г.
5. Политиката на Стамболов за отстояване на суверенитета на Княжество България 1892-1894г.
6. Падане на Стамболовия режим
Заключение
Използвана литература
Увод
Берлинският договор от 1878г. ограничава резултатите от Руско-турската освободителна война и нанася тежък удар върху българското национално развитие. Вместо единна държава той постановява разпокъсването на българските земи. Третата българска държава представлява малко васално княжество, в което са включени Северна България и Софийски санджак. Южна България с наименованието Източна Румелия е обособена като автономна област в пределите на Османската империя под пряката политическа власт на султана. Македония и Одринско са поставени под турско владичество с препоръката за въвеждане на реформи и административни подобрения. По-малки територии, населени с българи са предадени на Румъния ( Северна Добруджа ) и на Сърбия ( Нишко и Пиротско ).
Използвана литература:
1. Андрей Пантев “Англия срещу Русия на Балканите (1879-1894), София, 1972г.
2. Антонина Кузманова “Въпросът за Южна Добруджа в международните отношения”, София, 1989г.
3. Сб. “Великите сили и Балканките взаимоотношения в края на ХІХ век”, София, 1982г.
4. Сб. “Външната политика на България”, том 1, София, 1993г.
5. Димитър Маринов “Стефан Стамболов и новейшата ни история” второ издание, София 1992г.
6. Елена Стателова, Радослав Попов, Василка Танкова “История на българската дипломация (1879-1913г.)”, София, 1994г., фондация “Отворено общество”
7. Е.Стателова “Дипломацията на Княжество България”, София, 1986г.
8. Е. Стателова, А.Пантев “Съединението на Княжество България и Източна Румелия”, София, 1985г.
9. Е.Стателова “Балканските държави и българското Съединение”, София, 1985г.
10. Сб. “Съединението 1885г.”, София, 1985г.
11. Сб. “Външна политика на България (1878-1944г.)”, София, 1978г.
12. И. Панайотов “Русия, Великите сили и българският въпрос след избора на княз Фердинанд (1888-1896г.), София, 1971г.
13. Стефан Стамболов “Дневник”, София, 1991г.
14. Личен архив на Стефан Стамболов том І-V, съставил Милен Куманов, издателство “Отечество”, София, 1997г.
15. Симеон Радев “Строителите на съвременна България”, том ІІ Регентството, София, 1990г.
16. Сб. “България, Балканите и Европа – сборник в чест на проф. С.Дамянов” , Велико Търново, 1992г.
17. Р.Мишев”Австро-Унгария и България (1879-1894г.). Политически отношения”, София, 1988г.
18. “Документи за българската история” – сб., томІ V, София, 1942г.
Общо 35 литературни източници

Уникални посещения:  Днес 25  |  Вчера 30  |  Общо 227962 за 3196 дни  |  Средно дневно 72  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  3 Потребител е online